NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

AIO school 1998: kristal- en structuuronderzoek

Delft, 19 - 23 oktober 1998

Informatie omtrent de elfde AIO school Kristal- en Structuuronderzoek, welke onder auspicien van de SON-discussiegroep Kristal- en Structuuronderzoek wordt gehouden.

Wetenschappelijk directeur van de school is prof. dr. ir. F. Tuinstra. De praktische organisatie berust bij een coordinatiecommissie bestaande uit prof. dr. P.T. Beurskens en drs. R. Olthof- Hazekamp.

De cursus staat open voor deelnemers uit universitaire en niet- universitaire instellingen. Ook deelname aan een van de twee onderdelen is mogelijk.

Thema's: