NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 1998


De samenstelling van het bestuur was: F. Tuinstra (voorzitter), C.Th. Kiers (secretaris), R. Olthof-Hazekamp (penningmeester) en de leden L. Woning, T.K. Sixma en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 257.

De jaarlijkse ledenvergadering op 7 november te Enschede werd door 27 stemgerechtigde leden bezocht. R. Olthof-Hazekamp werd als bestuurslid herkozen. Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging werd H. Schenk als erelid benoemd.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan werd op 6 en 7 november een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd aan de Technische Universiteit Twente. Naast de jaarvergadering waren er 5 lezingen en er vond een excursie plaats naar Philips Analytical X-Ray te Almelo. Er waren 48 deelnemers op deze bijeenkomst.

Het bestuur kwam in 1998 drie maal bijeen, te weten op 23 januari, 8 mei en 4 september te Utrecht. Het dagelijks bestuur vergaderde als onderdeel van de Nationale Commissie voor Kristallografie op 7 april te Lunteren.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 1 keer uit.

Er werden 4 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is
E.J. Sonneveld
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
tel: (020) 5256574
fax: (020) 5256940
e-mail: eds@science.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
e-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van een nieuwe werkgroep, Onderwijs in de Kristallografie, is
F. Tuinstra
Lab. voor Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 AL Delft
tel: (015) 2786112
fax: (015) 2783251
e-mail: tuinstra@duttfks.tn.tudelft.nl