NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

AIO school 1998: kristal- en structuuronderzoek

Utrecht, 18 - 22 oktober 1999

Onder auspiciën van de Studiegroep Kristal- en Structuuronderzoek, NWO-Gebied Chemische Wetenschappen, wordt de twaalfde cursus Kristal- en Structuuronderzoek in Utrecht georganiseerd van 18 t/m 22 oktober 1999. Het onderwerp is:

Röntgendiffractie en Structuuronderzoek aan Eénkristallen

Thema's:
Kristallografische Structuuranalyses van
I. kleine moleculen
II.macromoleculen

Het onderwerp is bedoeld als brede basis voor alle mogelijke specialisaties in de kristallografie (kleine moleculen en macromoleculen), maar ook voor materiaalkundigen, kristalgroeiers e.a. Contactpersonen voor het wetenschappelijke programma zijn prof. dr. P.T. Beurskens en dr. T. Sixma. De locale organisatie wordt verzorgd door drs. R. Olthof-Hazekamp. Deelnemers aan de cursus krijgen een dictaat over de basisbegrippen uit de diffractietheorie toegezonden. Het programma van de cursus is zodanig opgezet dat ook personen, die de vorige cursussen niet hebben bijgewoond, kunnen meedoen. De cursus staat open voor deelnemers uit de industrie en andere nietuniversitaire instellingen.

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld, dat o.m. de excursie en het etentje omvat, bedraagt fl. 125. pp. voor AIO's en promovendi. De kosten voor deelnemers uit de industrie zijn fl. 1000. pp. De lunch kan, voor eigen rekening, in het restaurant van de F.A.F.C. Went Gebouw, UU worden gebruikt.

Logies Wij gaan er vanuit, dat de deelnemers zelf voor logies zorgen. Mocht daarbij hulp nodig zijn, dan kunt u telefonisch contact opnemen met drs. R. OlthofHazekamp.

Aanmelding Deelnemers wordt verzocht zich uiterlijk 30 september a.s. aan te melden bij: drs. R. Olthof Hazekamp, Vakgroep Kristal en Structuurchemie, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht. Een aanmeldingsformulier is bijgevoegd.

Plaats F.A.F.C. Went Gebouw, Sorbonnelaan 16, Utrecht
Prof. dr. P.T. Beurskens Drs. R. OlthofHazekamp
Lab. voor Kristallografie Kristal- en Structuurchemie
Toernooiveld 1 Padualaan 8
6525 ED Nijmegen 3584 CH Utrecht
tel. werk: 024 - 365 21 88 tel. werk: 030 - 253 28 65
huis: 024 - 358 02 19 huis: 030 - 228 76 28
fax: 024 - 355 34 50 fax: 030 - 253 39 40
e-mail: ptb@sci.kun.nl e-mail: olthof@chem.uu.nl


Docenten


Onderwerpen


Programma

Maandag 18 oktober
10.30-10.50 Koffie
10.50-11.00 Opening / kennismaking
11.00-11.45 Verstrooiing van straling, algemeen (Feil)
11.45-12.30 Anomale verstrooiing (Feil)
13.30-14.15 Overzicht van tegenwoordige meettechnieken (Graafsma)
14.15-15.00 Diffractie, Fourier transformaties en convoluties (Feil)
15.15-17.15 Synchrotron / CCD (Graafsma)
Dinsdag 19 oktober
09.30-10.15 Kristallen en kristallisatie: kleine moleculen (Lutz)
10.15-11.00 Kristallen en kristallisatie: macromoleculen (Drenth)
11.15-12.00 Structuur en (bio)chemie van macromoleculen (Sixma)
12.00-12.45 Structuurbepalingsmethoden (I) (Kooijman)
Inleiding
13.45-17.00* Theoretische achtergrond van de kristalbouw (van Eijck)
 1. Krachtvelden (inter- en intramoleculaire interacties, roosterenergie, energie-minimalisatie)
 2. Thermische effecten (roostervibraties, moleculaire dynamica, vrije energie)
 3. Kristalstructuurvoorspelling en polymorfie
18.00- Diner
Woensdag 20 oktober
09.30-11.30* Structuurbepalingsmethoden (II) (Kooijman)
Directe methoden en Patterson methoden
11.30-12.45 Specifieke aspecten voor eiwit- en dna-kristallografie (Sixma)
12.45-13.00 Structuurbepalingsmethoden (III) (Gros)
Multiple isomorphous replacement (MIR); multiple anomalous scattering (MAD)
14.00- Excursie
Donderdag 21 oktober
09.30-10.15 Structuurbepalingsmethoden (IV) (Gros)
Density modification; solvent flattening; averaging (skeletionization), histogram matching
10.15-12.15* Structuurverfijning en evaluatie/validatie (I) (Spek)
Least squares refinement; structure validation
12.15-13.00 Structuurverfijning en evaluatie/validatie (II) (Gros)
Refinement (LSQ/ML, MD/EM, positional/torsion angle) Modelling (e.g. use of data base, lego, Ramachandran plots, automated modelling & error approximation) Analysis (verification; topology comparison; interpretation)
14.00-17.00* Structuurverfijning en evaluatie/validatie (II) (vervolg) (Gros)
Vrijdag 22 oktober
09.30-11.30* Neutronendiffractie (Harkema)
11.30-13.00 Niet-periodieke / incommensurabele structuren (Beurskens)
14.00-16.30 Computerdemonstraties kleine en middelgrote moleculen (Spek e.a.)
Computerdemonstraties macromoleculen (Sixma e.a.)
16.30-16.45 Afsluiting
*) inclusief koffie/thee-pauze

Aanmeldingsformulier


AIO-SCHOOL KRISTAL- EN STRUCTUURONDERZOEK

Utrecht, 18 - 22 OKTOBER 1999


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam          .......................................................................................


Titel + voorletters   ...............................	Roepnaam .............................................


Instituut        .......................................................................................


Adres          .......................................................................................


Postcode + plaats    .......................................................................................


Geboortedatum      ..............................


Tel           ....................... Fax ..................... E-mail.............................


Werkleider / promotor  .......................................................................................


In bezit van "Fundamental Aspects" 		JA / NEEN


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit formulier vóór 30 september 1999 opzenden aan:
Drs R. Olthof-Hazekamp, Vakgroep Kristal- en Structuurchemie, Padualaan 8,
3584 CH Utrecht.
tel.: 030-2532865 of 2287628; fax: 030-2533940; e-mail: olthof@chem.uu.nl