NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 1999

De samenstelling van het bestuur was: F. Tuinstra (voorzitter), C.Th Kiers (secretaris), R. Olthof-Hazekamp (penningmeester) en de leden L. Woning, T.K. Sixma en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 262.

De jaarlijkse ledenvergadering op 5 november te Utrecht werd door 28 stemgerechtigde leden bezocht. C.Th. Kiers trad af als bestuurslid. R.W.W. Hooft werd als nieuw bestuurslid benoemd. L. Woning is nu secretaris.

Het bestuur kwam in 1999 drie maal bijeen, te weten op 15 januari, 19 mei en 10 september te Utrecht.
Het dagelijks bestuur vergaderde als onderdeel van de National Committee on Crystallography op 15 april te Lunteren en op 5 november te Bilthoven.

H. Schenk, erelid van de NVK, werd in augustus te Glasgow tijdens het driejaarlijks IUCr congres als President van de "International Union of Crystallography" gekozen.

Op 21 juni werd de tweede bijeenkomst gehouden van de werkgroep Eiwitkristallografie. Voor het programma met een groot aantal lezingen was veel belangstelling.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 5 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. De lezingen werden bijgewoond door 52 personen.

De themadag Standaardisatie van Poederdiffractie, op 10 december georganiseerd door de werkgroep Poederdiffractie bij DSM Research in Geleen werd door 38 mensen bezocht

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 1 keer uit.

Er werden 4 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Zwanebloembocht 168
1991 GB Velserbroek
tel (0251) 492614
fax (0251) 4870489
E-mail: Leo.Woning@CorusGroup.com
Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad voor Kristallografen is
P. Verwer
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel: (024) 3653369
fax: (024) 3652977
E-mail: verwer@cmbi.kun.nl
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is
R.B. Helmholdt
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
tel: (020) 5257034
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@crys.chem.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
F. Tuinstra
Lab. voor Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 AL Delft
tel: (015) 2786112
fax: (015) 2783251 E-mail: F.Tuinstra@tnw.tudelft.nl