NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 2000

De samenstelling van het bestuur was: F. Tuinstra (voorzitter), L. Woning (secretaris), R. Olthof-Hazekamp (penningmeester) en de leden R.W.W. Hooft, T.K. Sixma en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 270.

De jaarlijkse ledenvergadering op 10 november in Kasteel Arenberg te Leuven werd door 27 stemgerechtigde leden bezocht. F.  Tuinstra en T.K. Sixma werden als bestuursleden herbenoemd. Tijdens de jaarvergadering werd bij acclamatie R. Olthof-Hazekamp wegens "haar grote verdiensten voor zowel de nationale als de internationale kristallografische gemeenschap" benoemd tot erelid van de NVK.

Het bestuur kwam in 2000 drie maal bijeen, te weten op 4 februari, 7 juli en 15 september te Utrecht. Het dagelijks bestuur vergaderde als onderdeel van de National Committee on Crystallography op 10 april te Lunteren.

Op 23 mei werd de derde bijeenkomst gehouden van de werkgroep Eiwitkristallografie. Voor het programma met een groot aantal lezingen was veel belangstelling. De lezingen werden bijgewoond door vijftig personen.

Samen met de sectie Anorganische en Fysische Chemie en het Computational Material Science/Crystallization Project werd op 27 oktober 2000 het symposium: Polymorfie, lust of last? georganiseerd. Het symposium vond plaats in het Saal van Zwanenberg Auditorium van Organon in Oss. Tien, deels buitenlandse, sprekers en tachtig deelnemers droegen bij aan een geslaagd multidisciplinair symposium.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 10 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. Hierbij was het thema: "De schoonheid van de kristallografie Onderwijs in verleden, heden en toekomst". Door twee sprekers uit Engeland werd duidelijk dat zowel de problemen als de gezochte oplossingen voor de tanende belangstelling voor ons vakgebied en de bètawetenschappen in het algemeen universeel zijn. De lezingen werden bijgewoond door vierenvijftig personen.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 3 keer uit.

Er werden 4 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Zwanebloembocht 168
1991 GB Velserbroek
tel: (0251) 492614
fax: (0251) 4870489
E-mail: Leo.Woning@CorusGroup.com
Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad voor Kristallografen is
P. Verwer
CMBI
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel: (024) 3653369
fax: (024) 3652977
E-mail: verwer@cmbi.kun.nl
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is
R.B. Helmholdt
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
tel: (020) 5257034
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@crys.chem.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
F. Tuinstra
Voorweg 144
2716 NK Zoetermeer
tel: 079-3213541
E-mail: F.Tuinstra@tnw.tudelft.nl
of
Lab. voor Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 AL Delft