NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 2001

De samenstelling van het bestuur was: F. Tuinstra (voorzitter), L. Woning (secretaris), R. Olthof-Hazekamp (penningmeester) en de leden R.W.W. Hooft, T.K. Sixma en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 265.

De jaarlijkse ledenvergadering op 2 november te Delft werd door 18 stemgerechtigde leden bezocht. L. Woning werd als bestuurslid herbenoemd.

Het bestuur kwam in 2001 drie maal bijeen, te weten op 16 februari, 1 juni en 14 september te Utrecht.
Het dagelijks bestuur vergaderde als onderdeel van het Nationale Comité voor Kristallografie op 9 april te Lunteren.

Op 11 januari werden in de sessie Synchrotronstraling in het Structuuronderzoek, tijdens het KNCV-wintercongres te Ede, een aantal hoogwaardige lezingen door internationaal gerenommeerde Nederlandse wetenschappers verzorgd.

De themadag van de werkgroep poederdiffractie, op 23 maart te Utrecht, stond in het teken van het 12½ jarig bestaan van deze werkgroep. Als thema was gekozen voor: "De toegevoegde waarde van nieuwe optische elementen en detectoren". De bijeenkomst werd bijgewoond door vijftig deelnemers.

Daarnaast heeft de werkgroep zich bezig gehouden met:

Op 8 juni werd te Brussel de vierde bijeenkomst van de werkgroep Eiwitkristallografie gehouden. Voor het programma met een groot aantal lezingen was veel belangstelling. De lezingen werden bijgewoond door zestig personen.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 2 november werd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neutronenverstrooiing een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. Hierbij was het thema: "Oppervlakken". Tijdens het middagprogramma vond een rondleiding bij het IRI plaats waarbij o.a. de reactorhal werd bezocht. De lezingen en de rondleiding werden bijgewoond door achtenveertig personen.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 2 maal uit.

Er werden 2 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Zwanebloembocht 168
1991 GB Velserbroek
tel: (023) 5388719
E-mail: Leo.Woning@Bruker-Nonius.com
Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad voor Kristallografen is
P. Verwer
CMBI
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel: (024) 3653369
fax: (024) 3652977
E-mail: verwer@cmbi.kun.nl
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is
R.B. Helmholdt
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
F. Tuinstra
Voorweg 144
2716 NK Zoetermeer
tel: 079-3213541
E-mail: F.Tuinstra@tnw.tudelft.nl
of
Lab. voor Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 AL Delft