NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 2002

De samenstelling van het bestuur was: F. Tuinstra (voorzitter), L. Woning (secretaris), R. Olthof-Hazekamp (penningmeester) en de leden R.W.W. Hooft, T.K. Sixma en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 260.

De jaarlijkse ledenvergadering op 8 november bij het NKI te Amsterdam werd door 19 stemgerechtigde leden bezocht. C.J. de Ranter werd als bestuurslid herbenoemd. R. Olthof-Hazekamp trad af als bestuurslid. C.A. Reiss en H. Kooijman zijn als nieuwe bestuursleden benoemd. H. Kooijman zal de functie van penningmeester gaan vervullen.

Het bestuur kwam in 2002 drie maal bijeen, te weten op 18 januari, 14 juni en 13 september te Utrecht.
Het dagelijks bestuur vergaderde als onderdeel van het Nationale Comité voor Kristallografie op 22 januari te Utrecht en op 23 april te Lunteren.

De themadag van de werkgroep poederdiffractie vond plaats op 13 december te Delft. Als thema was gekozen voor: "Powder Diffraction Software. What lies behind the buttons". De bijeenkomst werd bijgewoond door achtenveertig deelnemers.

Daarnaast heeft de werkgroep zich bezig gehouden met:

Op 27 september werd te Leiden de vijfde bijeenkomst van de werkgroep Eiwitkristallografie gehouden. Voor het programma met een groot aantal lezingen was veel belangstelling. De lezingen werden bijgewoond door vijftig personen.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 8 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. Hierbij was het thema: "Bijzondere kristallen". De lezingen werden bijgewoond door tweeëndertig personen.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 1 maal uit.

Er werden 2 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Zwanebloembocht 168
1991 GB Velserbroek
tel: (023) 5388719
E-mail: Leo.Woning@Bruker-Nonius.com
Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad voor Kristallografen is
P. Verwer
CMBI
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel: (024) 3653369
fax: (024) 3652977
E-mail: verwer@cmbi.kun.nl
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is
R.B. Helmholdt
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
F. Tuinstra
Voorweg 144
2716 NK Zoetermeer
tel: 079-3213541
E-mail: F.Tuinstra@tnw.tudelft.nl
of
Lab. voor Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 AL Delft