NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 2003

De samenstelling van het bestuur was: F. Tuinstra (voorzitter), L. Woning (secretaris), H. Kooijman (penningmeester) en de leden R.W.W. Hooft, C.J. de Ranter, C.A. Reiss en T.K. Sixma.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 257.

De jaarlijkse ledenvergadering op 7 november bij de Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen werd door 16 stemgerechtigde leden bezocht. R.W.W. Hooft werd als bestuurslid herbenoemd.

Het bestuur kwam in 2002 drie maal bijeen, te weten op 14 februari en 2 mei te Utrecht en op 7 september te Delft. Het dagelijks bestuur vergaderde als onderdeel van het Nationale Comité voor Kristallografie op 31 januari te Utrecht.

De werkgroep PoederDiffractie heeft zich bezig gehouden met: de standaardisatie van poederdiffractie in Europees verband, de toekomst van de poederdiffractie in Nederland en de mogelijke deelname aan een toekomstige Marsmissie van de NASA met als doel in-situ röntgenografisch onderzoek aan bodemmonsters van Mars.

Een brief over de zorgelijke toestand met betrekking tot het subkritisch zijn van de (poeder)diffractie, waarvoor de WPD een opzet heeft gemaakt, inmiddels door het bestuur van de NVK aan verschillende instanties verstuurd.

Op 26 september werd te Delft de zesde bijeenkomst van de werkgroep Eiwitkristallografie gehouden. Voor het programma met een groot aantal lezingen was veel belangstelling. De lezingen werden bijgewoond door tweeënvijftig personen.

De werkgroep Onderwijs in de Kristallografie heeft, onder auspicien van de Studiegroep Kristal- en Structuur Onderzoek van NWO, de jaarlijkse AIO-school georganiseerd. De AIO-school vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam op 20-24 oktober 2003. Het onderwerp was "Diffraction as a Tool". De cursus was volgeboekt: 25 deelnemers. Docenten zowel uit Nederland als België droegen bij aan de school.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 7 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. Hierbij was het thema: "Structuur en Functie". De lezingen werden bijgewoond door vierendertig personen.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 1 maal uit.

Er werden 4 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Grevelingen 23
2641 XX Pijnacker
tel: (015) 3610617
E-mail: Leo.Woning@Bruker-Nonius.com
Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad voor Kristallografen is
P. Verwer
Solid State Chemistry Lab.
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel: (024) 3653365
fax: (024) 3653067
E-mail: verwer@sci.kun.nl
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is
R.B. Helmholdt
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
F. Tuinstra
Voorweg 144
2716 NK Zoetermeer
tel: 079-3213541
E-mail: F.Tuinstra@tnw.tudelft.nl
of
Lab. voor Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 AL Delft