NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Symposium 2003

Structuur en Functie

Katholieke Universiteit Nijmegen

Programma

10.15-10.40 Ontvangst met koffie
10.45-11.25 Bijdrage over plaatselijk onderzoek
11.25-12.05 Dr Jan Kelder (Organon Oss)
"Kristallografisch geïnspireerd medicijnontwerp"
12.05-12.45 Prof. dr ir Wilfried Mortier (KUL & Exxon Mobil)
"Selectieve katalysatoren en hun toepassingen."
12.45-14.00 Lunch
14.00-14.30 Dr Loes Kroon-Batenburg (UU)
"Fibre structures: how physical and biological properties depend on anisotropy"
14.30-15.00 Prof.dr ir Jan van Humbeeck (KUL)
"Vormgeheugenlegeringen: adaptief en functioneel"
15.00-15.30 Thee
15.30-16.00 Prof. dr Bauke W. Dijkstra (RUG)
"Structuur en werking van dehalogenases"
16.00 Algemene ledenvergadering NVK
18.00 Diner in Nijmegen (voor eigen rekening)

Opgave voor 2 november bij Leo Woning, Grevelingen 23, 2641 XX Pijnacker e-mail: leo.woning@bruker-nonius.com

Kosten

in de zaal te voldoen.