NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Agenda 17e Jaarvergadering

5 november 2004 te Leiden

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 7 november 2003
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2003
 5. Financieel jaarverslag
  1. Financieel verslag
  2. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie
 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.
 8. Werkgroepen
 9. Nieuwsblad voor Kristallografen
 10. Andere activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
L. Woning
(secretaris)