NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 2004

De samenstelling van het bestuur was: F. Tuinstra (voorzitter), L. Woning (secretaris), H. Kooijman (penningmeester) en de leden R.W.W. Hooft, T.K. Sixma, C.A. Reiss en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 244.

De jaarlijkse ledenvergadering op 5 november bij het Gorleus laboratorium te Leiden werd door 19 stemgerechtigde leden bezocht. T.K. Sixma werd als bestuurslid herbenoemd. F. Tuinstra trad af als bestuurslid. R. de Gelder is als nieuw bestuurslid benoemd en zal de functie van voorzitter gaan vervullen.

Het bestuur kwam in 2004 drie maal bijeen, te weten op 13 februari, 18 juni en 17 september te Utrecht.

De themadag van de werkgroep poederdiffractie vond plaats op 10 december te Almelo. Als thema was gekozen voor: Is it a Powder or is it more?. De bijeenkomst werd bijgewoond door vijfenveertig deelnemers. Daarnaast heeft de werkgroep zich bezig gehouden met: de standaardisatie van poederdiffractie in Europees verband, de toekomst van de poederdiffractie in Nederland en de mogelijke deelname aan een toekomstige Marsmissie van de NASA met als doel in-situ röntgenografisch onderzoek aan bodemmonsters van Mars.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 5 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. Hierbij was het thema: Polymorfie. De lezingen werden bijgewoond door zevenentwintig personen.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 1 maal uit.

Er werden 2 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Grevelingen 23
2641 XX Pijnacker
tel: (015) 360617
E-mail: Leo.Woning@Bruker-AXS.nl
Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad voor Kristallografen is
Dr. P. Verwer
Akzo Nobel Chemicals bv, Dept. CPT
P.O. Box 9300
6800 SB Arnhem
tel: (026) 3663881
fax: (026) 3665871
email: paul.verwer@akzonobel-chemicals.com
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is:
R.B. Helmholdt
Laboratory for Crystallography
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
Faculty of Science (FNWI)
Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65
1018 XE Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is:
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
F. Tuinstra
Voorweg 144
2716 NK Zoetermeer
tel: (079) 3213541
E-mail: F.Tuinstra@tnw.tudelft.nl
of
Lab. voor Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 AL Delft