NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Agenda 18e Jaarvergadering

4 november 2005 te Oss

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 5 november 2004
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2004
 5. Financieel jaarverslag
  1. Financieel verslag
  2. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie
 7. Activiteiten van de NVK
 8. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.
 9. Werkgroepen
 10. Nieuwsblad voor Kristallografen
 11. Andere activiteiten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
L. Woning
(secretaris)