NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 2005

De samenstelling van het bestuur was: R. de Gelder (voorzitter), L. Woning (secretaris), H. Kooijman (penningmeester) en de leden R.W.W. Hooft, T.K. Sixma, C.A. Reiss en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 243.

De jaarlijkse ledenvergadering op 4 november bij Organon te Oss werd door 17 stemgerechtigde leden bezocht. L. Woning werd als bestuurslid herbenoemd.

Het bestuur kwam in 2005 drie maal bijeen, te weten op 11 februari, 29 april en 12 september te Utrecht.

De werkgroep poederdiffractie heeft zich bezig gehouden met: de standaardisatie van poederdiffractie in Europees verband, de toekomst van de poederdiffractie in Nederland en de mogelijke deelname aan een toekomstige Marsmissie van de NASA met als doel in-situ röntgenografisch onderzoek aan bodemmonsters van Mars.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 4 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. Hierbij was het thema: Zachte straling, hard bewijs. De lezingen werden bijgewoond door eenenvijftig personen.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen is vervangen door een Nieuwsbrief voor Kristallografen. De nieuwsbrief kwam dit jaar 2 maal uit.

Er werden 4 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Grevelingen 23
2641 XX Pijnacker
tel: (015) 360617
E-mail: Leo.Woning@Bruker-AXS.nl
Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad voor Kristallografen is
Dr. P. Verwer
Akzo Nobel Chemicals bv, Dept. CPT
P.O. Box 9300
6800 SB Arnhem
tel: (026) 3663881
fax: (026) 3665871
email: paul.verwer@akzonobel-chemicals.com
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is:
R.B. Helmholdt
Laboratory for Crystallography
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
Faculty of Science (FNWI)
Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65
1018 XE Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is:
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
R.B. Helmholdt
Laboratory for Crystallography
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
Faculty of Science (FNWI)
Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65
1018 XE Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl