NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag over 2006

De samenstelling van het bestuur was: R. de Gelder (voorzitter), L. Woning (secretaris), H. Kooijman (penningmeester) en de leden R.W.W. Hooft, T.K. Sixma, C.A. Reiss en C.J. de Ranter.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 245.

De jaarlijkse ledenvergadering op 3 november te Utrecht werd door 20 stemgerechtigde leden bezocht. C.J. de Ranter trad af als bestuurslid. D. Maes werd als bestuurslid gekozen en H. Kooijman en C.A. Reiss werden als bestuurslid herbenoemd.

Het bestuur kwam in 2006 drie maal bijeen, te weten op 10 februari, 2 juni en 1 september te Utrecht.

De Werkgroep poederdiffractie heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd en heeft zich met de volgende hoofdthema's bezig gehouden: de Themadag Poederdiffractie, de Standaardisatie van de Poederdiffractie in Europees verband en, via haar vertegenwoordi-gers, met het Mars-XRD projectvoorstel bij ESA. Aan Nederland is een bedrag van € 25.000 toegewezen voor het breadboard modelproject, (de "Mars-XRD", de poeder-diffractometer voor in-situ röntgenografisch onderzoek aan bodemmonsters op de Rover van de Pasteur-Marsmissie), dat in oktober 2006 af was. De beslissing over het al dan niet bouwen van het Flight model en de eventuele deelname van Nederland daaraan is rond april 2007 te verwachten. De lancering van de sonde naar Mars is nog gepland voor 2011 of 2013.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 3 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. Hierbij was het thema: Kristallografie en Nieuwe Materialen. De lezingen werden bijgewoond door achtendertig personen.

De Nieuwsbrief voor Kristallografen kwam dit jaar 2 maal uit (200601.doc, 200602.doc).
Er werden 4 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is
L. Woning
Grevelingen 23
2641 XX Pijnacker
tel: (015) 360617
E-mail: Leo.Woning@Bruker-AXS.nl
Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is:
R.B. Helmholdt
Laboratory for Crystallography
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
Faculty of Science (FNWI)
Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65
1018 XE Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl
Contactpersoon van de werkgroep Eiwitkristallografie is:
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: t.sixma@nki.nl
Contactpersoon van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is
R.B. Helmholdt
Laboratory for Crystallography
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
Faculty of Science (FNWI)
Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65
1018 XE Amsterdam
tel: (020) 5257033
fax: (020) 5256940
E-mail: rbh@science.uva.nl