NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Aan de leden van de NVK

Datum: 16 januari 2006

Betreft: Wetenschappelijke bijeenkomst op 20 en 21 maart 2006

Geachte leden,

Namens de besturen van de NVK-werkgroepen Poederdiffractie en Eiwitkristallografie wil ik u uitnodigen voor een wetenschappelijke bijeenkomst, gezamenlijk met de CW-studiegroepen "Vaste Stof Chemie en Materiaalkunde" en "Kristal- en Structuuronderzoek", die dit jaar op maandag 20 en dinsdag 21 maart gehouden zal worden in het congresĀ­centrum "de Werelt" te Lunteren.

Prof. Dr. E. Vlieg, Dr R. Delhez en ondergetekende zullen namens de besturen een programma opstellen, bestaande uit plenaire en parallelle sessies, en aantal sprekers uitnodigen voor lezingen. Als u suggesties heeft voor onderwerpen en/of sprekers dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Naast deze lezingen bestaat de mogelijkheid voor bijdragen in de vorm van voordrachten (20 minuten) en posters.

Deze bijdragen kunnen tot uiterlijk 8 februari a.s. bij voorkeur elektronisch aangemeld worden bij:

Dr. P. Gros
Kristal en Structuurchemie
Universiteit Utrecht
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
e-mail: secrks@chem.uu.nl
tel. 030 253 3127
fax. 030 253 3940
Onderstreep de naam van de spreker/presentator. Lezingen zullen in het Engels gehouden worden. We vragen u daarom ook voor teksten op dia's, transparanten en posters deze taal te gebruiken. Als u gebruik wilt maken van een beamer dan dient u een eigen laptop mee te nemen.

Wilt u tevens aangegeven of u deze mailing uitsluitend via de NVK ontvangt, d.w.z. u staat niet op de mailinglijst van NWO-CW.

Het programma zal u half februari worden toegezonden, tegelijk met de opgaveĀ­formulieren voor de bijeenkomst en nadere informatie over de posters.

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Piet Gros