NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Symposium 2006

Kristallografie en Nieuwe Materialen

Vrijdag 3 november 2006
Groene Collegezaal, Wentgebouw, Sorbonnelaan 16, Universiteit Utrecht.

Programma

10.30-11.00 Ontvangst met koffie
11.00-11.45 Xinyi Xian (Universiteit Utrecht):
Eval15: accurate data integration by profile prediction
11.45-12.30 Jaap Vente (Energieonderzoek Centrum Netherland):
Het nut van poederneutronendiffractie in membraantechnologie
12.30-13.45 Lunch
13.45-14.30 Joost Uitdehaag (Organon):
Discovering new Drugs at Organon: the Role of Protein Crystallography
14.30-15.15 Amarante Böttger (Technische Universiteit Delft):
Het ontwerpen van nieuwe materialen voor waterstofgasscheiding: een combinatie van ab initio berekeningen en statistische thermodynamica
15.15-15.45 Thee
15.45-16.30 Joop Wolke (Radboud Universiteit Nijmegen, Medisch Centrum):
Het gebruik van röntgendiffractie voor het karakteriseren van biokeramieken
16.30 Jaarvergadering NVK
's avonds Diner voor belangstellenden in het centrum van Utrecht

Opgave voor 1 november bij Leo Woning, Grevelingen 23, 2641 XX Pijnacker
e-mail: leo.woning@bruker-AXS.nl

Kosten

in de zaal te voldoen.

Routebeschrijving Groene Collegezaal, Wentgebouw, Universiteit Utrecht.