Wijnand Mooij

NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

KNCV prijs voor de Kristallografie 2001 voor Wijnand Mooij

Tijdens de bijeenkomst van de studiegroepen Kristal- & Struktuuronderzoek en Chemie van de Vaste Stof werd in Lunteren op 22 april de KNCV prijs voor de kristallografie uitgereikt aan Dr. Wijnand Mooij. Deze prijs, die eenmaal in de vier jaar wordt uitgereikt, werd gegeven vanwege zijn proefschrift, 'Ab initio prediction of crystal structures'. De heer Mooij promoveerde 'cum laude' op dit onderzoek bij wijlen professor Jan Kroon, met als copromotor en directe begeleider, Dr. Bouke van Eijck. De jury, gekozen onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie (NVK), was verheugd te melden dat de keus, ondanks het uitstekende niveau van de overige inzendingen, unaniem gemaakt kon worden.

Het onderzoek van de heer Mooij betreft de voorspelling van kristalstructuren op basis van theoretische ab initio berekeningen. Dergelijke voorspellingen werden bij het begin van zijn promotie periode nog voor onmogelijk gehouden. Zijn aanpak vertoonde een grote inventiviteit waarbij hij zeer diverse gebieden bij elkaar bracht, zoals bijvoorbeeld quantumchemie, kristalchemie en elektrostatische multipool interacties. Zijn innoverende aanpak vereiste een goed inzicht in en beheersing van deze uiteenlopende gebieden. Het resultaat van zijn benadering leidde tot een aantal goed ontvangen publicaties, maar bovenal tot een goed werkend computer programma, dat bij een eerste internationale voorspellingscompetitie de beste resultaten bleek te geven. Hiermee bleek het voorspellen van kristalstructuren tot de realiteit te behoren en kwam er eindelijk een afdoende weerwoord op de uitdaging van John Maddox, hoofdredacteur van Nature in 1988: 'One of the continuing scandals in the physical sciences is that it remains in general impossible to predict the structure of even the simplest crystalline solids from a knowledge of their chemical composition'.

De prijs werd uitgereikt door Dr C.J. Kroese namens het KNCV bestuur. Aansluitend gaf Dr. Mooij een fraai overzicht van de resultaten op het voorspellingsgebied, zoals tijdens en nog na zijn promotie periode bereikt. Dr. Mooij werkt momenteel bij Astex Technology Ltd. in Cambridge, Engeland.