NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

KNCV prijs voor de Kristallografie 2005

Eva Dova

Eva Dova heeft een proefschrift volgens het klassieke principe geschreven, waarin naast de experimenten ook een uitgebreide beschrijving en discussie van de behaalde meetresultaten en hun interpretatie wordt gegeven. Verder geeft zij een overkoepelende interpretatie van de verkregen experimentele resultaten voor de onderzochte gerelateerde stoffen en behandelt de gebruikte experimentele prepareer- en meettechnieken en de data-evaluatiemethoden. Hierdoor is het proefschrift weliswaar lang, maar ook beter op waarde te schatten dan proefschriften waarin de experimentele details en de onderlinge samenhang van de onderdelen minder expliciet worden beschreven. Dit maakt dit proefschrift tot een uitstekend geschrift.

Eva Dova heeft baanbrekend onderzoek verricht naar het oplossen van de kristalstructuur van Fe(II)-complexen met spinovergangen op basis van poederdiffractiegegevens. Voor de betreffende structuurophelderingen waren temperatuursafhankelijke hoge-resolutie diffractiegegevens nodig. Zij heeft daarom een beroep gedaan op het Spring8 synchrotron in Japan om gegevens van voldoende kwaliteit te krijgen.

Dat de poederdiffractiemethoden nog steeds niet zo geraffineerd zijn dat van iedere willekeurige stof de kristalstructuur kan worden bepaald met een algemeen toepasbaar computerprogramma, heeft zij aan den lijve ondervonden, maar goed opgelost. En dat niet alleen met bloed, zweet en tranen, maar ongetwijfeld ook met eigen inventiviteit. Dit blijkt wel uit het feit dat haar eerste publicatie over dit onderzoek in 2001 in Acta Crystallographica B in significante mate bijgedragen heeft tot de verhoging van de citatiescore van dit belangrijke kristallografische tijdschrift.

De commissie is van mening dat Eva Dova met haar proefschrift bewijst een waardig winnaar van de KNCV-prijs voor Kristallografie te zijn.


jury rapport medeprijswinnaar Marianna Reedijk