NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

KNCV Prijs voor de Kristallografie

De KNCV Prijs voor de Kristallografie, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag, wordt om de vier jaar toegekend aan een jonge onderzoeker voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Kristallografie.
De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift, of van andere wetenschappelijke publicaties of een serie daarvan, die bijvoorbeeld bewerkt zijn binnen een industriële context en van vergelijkbaar belang zijn als een proefschrift.

Voor de toekenning van de prijs komen jonge Nederlanders in aanmerking en niet-Nederlanders die hun onderzoek in Nederland hebben verricht.
De kandidaat moet hebben getoond te beschikken over grote bekwaamheden als onderzoeker alsmede over wetenschappelijke originaliteit en productiviteit. Bovendien moet deze een goed inzicht hebben in de problemen van het vakgebied.

De toekenning van de Prijs geschiedt door het Bestuur van de KNCV op basis van een door het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie uitgebrachte aanbeveling. Het Bestuur van de NVK zal zich in zijn werk laten steunen door een selectiecommissie, bestaande uit een drietal deskundigen.


Prijswinnaars