NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Eiwitkristallografie

Aankondiging 1e bijeenkomst

Gezien de sterke groei in de belangstelling voor en het aantal groepen bezig met röntgendiffractie aan biologische macromoleculen in Nederland en Vlaanderen leek het een goed idee om een werkgroep eiwitten binnen de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie op te zetten.

Het doel van de werkgroep eiwitten zou zijn het versterken van de contacten onderling en het bieden van een forum voor uitwisseling van details over methoden.

In eerste instantie denken we aan een dag met lezingen en een korte vergadering van de werkgroep in oprichting. De lezingen zullen verzorgd worden door de deelnemende groepen. Mogelijk kunnen we ook een of meer 'expatriate' leden overhalen om op deze dag aanwezig te zijn. Hoewel de werkgroep in eerste instantie Nederlands sprekend is, zullen we de lezingen gezien het grote aantal buitenlandse post-docs zeker in het Engels houden. Op den duur zouden we graag een bijeenkomst met een overnachting organiseren om het samen doorpraten te vergemakkelijken, maar hiervoor moet eerst financiering gevonden worden. Daarnaast zal het in de toekomst interessant zijn om een of meer buitenlandse sprekers uit te nodigen.

Om enige vaart in het geheel te krijgen willen we de eerste bijeenkomst eind mei, begin juni houden. We denken aan de data 30 mei, 6 juni of 13 juni 1997. Deze zal waarschijnlijk gehouden worden in het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam.

Programma van de bijeenkomst gehouden op 13 juni 1997 te Amsterdam

Om enig overzicht te krijgen over de belangstelling voor de werkgroep zouden we graag respons krijgen op de volgende vragen

 1. Vindt u deze werkgroep een goed idee ?
 2. Bent u van plan deel te nemen aan deze werkgroep ? Zoja, zijn bovenstaande data mogelijk voor een eerste bijeenkomst of is er bezwaar tegen een of meer van de genoemde data
 3. Is het van belang dat de lezingen een thema volgen ? Zoja, hebt u dan suggesties voor mogelijke thema's.
 4. Hebt u suggesties/mogelijke titels voor lezingen voor de eerste bijeenkomst ?
 5. Kent u niet-leden van de NVK die mogelijk wel belangstelling voor deze werkgroep eiwitten hebben ?

Titia K. Sixma          E-mail: t.sixma@nki.nl
Netherlands Cancer Institute   Tel  : +31-20-5121959/1964
Department Mol. Carcinogenesis  Fax  : +31-20-5121954
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
The Netherlands