NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Eiwitkristallografie

Verslag van de 4e bijeenkomst

Brussel, 8 juni 2001
De jaarlijkse bijeenkomst van de NVK werkgroep Eiwit Kristallografie werd in 2001 gehouden op 8 juni in de gebouwen van de Universitaire Stichting te Brussel (België). Sponsors waren Enraf en Bruker (die ondanks de samensmelting nog afzonderlijk gesponsord hebben) en Westburg, alsmede het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen).

De bijeenkomst werd bijgewoond door een 60-tal doctorandi, postdocs en groepsleiders uit de verschillende onderzoeksgroepen eiwit kristallografie Het wetenschappelijk niveau van de bijeenkomst lag duidelijk zeer hoog, wat ook blijkt uit de verschillende publicaties in top-journals zoals Nature en Nature Structural Biology die sindsdien zijn verschenen over werk gepresenteerd op 8 juni.

Na een korte stilte voor het onverwacht heengaan van Prof. Jan Kroon werd de bijeenkomst geopend met de voordracht van Ingrid Zegers (Brussel) over de kristalstructuur en biochemie van S. aureus arsenaat reductase, een eiweit dat geëvolueerd is uit een familie van fosfatasen en hiervan nog een beperkte activiteit bezit. Mark Van Raaj (Leiden) besprak zijn structureel werk over adenovirus fibers, de menselijke adenovirus receptor en bacteriofaag T4. Hierna volgden twee bijdragen over methodologie: Sjors Scheres (Utrecht) besprak de mogelijkheden van "conditionele dynamica" als een manier voor ab-initio fasering van eiwitstructuren aan de hand van berekeningen gedaan op basis van a -helix structuren. Onze gastspreker Isabel Usón (Universität Göttingen) leerde ons hoe shake-and-bake methoden zoals geïmplementeerd in SHELX kunnen worden gebruikt bij de ab initio structuur bepaling van eiwitten bij atomaire resolutie alsook bij de analyse van SIRAS en SAD experimenten waarbij de zwaar atoom structuur bestaat uit een groot aantal sites met beperkte bezettingsgraad.

Na een welverzorgde lunch in de Club van de Universitaire Stichting volgde een tweede sessie stelde Titia Sixma (Amsterdam) de structuur voor van het ligand bindende domein van de nicotine-acetylcholine receptor. René de Jong (Groningen) had het over het halohydrin dehalogenase HheC in complex met haliden en R-para-nitrostyreenoxide. Een combinatie van kristallografie en biochemie liet toe om een reactiemechanisme voor dit enzym voor te stellen en dien enantio- en regioselectiviteit te verklaren. H. Snijder (Groningen) leerde ons hoe de contrast variatie methode in neutron diffractie kan worden gebruikt om het slecht geordende membraan gedeelte in kristallen van membraaneiwitten te visualiseren. Oliver Weichenrieder (Amsterdam) stelde het werk voor op het Alu domein van zoogdier SRPs dat hij had verricht tijdens zijn verblijf aan de ESRF te Grenoble, waarna de koffiepauze ons toeliet om even op adem te komen.

In de laatste sessie startte Lucy Vandeputte-Rutten (Utrecht) met de kristalstructuur van het buiten-membraan protease OmpT van E. coli. Filip Van Petegem (Gent) besprak de substraat specificiteit van een a 1-2 mannosidase van Trichoderma reesei zoals deze kon worden verstaan op basis van de kristal structuur van het vrije enzym en een aantal mondeling studies. Finaal liet Luc van Meervelt (Leuven) ons zien hoe zeer hoge resolute structuren kunnen bijdragen tot onze kennis over de structuur van DNA en DNA-drug complexen.

De bijeenkost werd beëindigd met de traditionele borrel. De avond werd tenslotte afgerond met een welverdiende maaltijd in het befaamde restaurant "Stekkerlapatte" van Daniel Van Avermaat in de Brusselse Marollen.

In bijlage: het volledige programma, deelnemerslijst en abstracts van de verschillende uiteenzettingen.
Download volledige verslag eiwittendag Brussel 2001