NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Werkgroep Poederdiffractie

Uit het Nieuwsblad voor Kristallografen

Jaargang 14, nummer 29, november 2004

De WPD, de Werkgroep PoederDiffractie, is meer dan alleen een constructieve en nuttige onderdeel van de NVK. Het werkgroepgebeuren is oer-gezellig, de leden enthousiast en alleen door hun baas tot afscheid nemen te dwingen. Dat is natuurlijk positief, maar nieuwe meningen en jonge visies moeten met de regelmaat van de klok te horen zijn.

De WPD vergadert, ongeveer zes maal per jaar enkele uren, nu meestal in het bruisende Amsterdam. Het doel van de werkgroep is de belangen van de poederdiffractie en de kristallografie in Nederland (en ook daarbuiten) te onderstrepen. De WPD organiseert eens in de twee jaar (ook dit jaar weer) in december een themadag over een actueel onderwerp binnen de poederdiffractie op een orginele locatie. De WPD onderhoudt contacten tussen universiteiten en industrie: zie de ledenlijst hieronder. De werkgroep denkt na over onderwijsvernieuwingen op zeer verschillende kennis- en toepassingsniveaus van poederdiffractie en kristallografie. De WPD houdt zich verder intensief bezig met standaardisatie van röntgen- en neutronendiffractiemethoden op Europees (CEN) niveau en van daaruit wereldwijd (ISO): ISO-procedures worden ontworpen om wereldwijd succesvol diffractie te bedrijven en om aan te refereren. De WPD heeft een idee bedacht om een poederdiffractometer te bouwen, die op Mars bodemonderzoek kan doen. Tenslotte vraagt de werkgroep zich af hoe het diffractiepatroon van jong bloed eruit ziet. Weet jij het, heb je een idee of wil je gewoon een keer komen rondneuzen bij de WPD, mail dan even met een van de leden van de werkgroep.


leden

Amarante J. Böttger TU Delft A.J.Bottger@tudelft.nl
Rob Delhez Laboratory of Materials Science, TU Delft r.delhez@tudelft.nl
Peter Graat Philips peter.graat@philips.com
Stefan Melzer Ceramics Research Centre, Tata Steel RD&T stefan.melzer@tatasteel.com
Céleste A. Reiss PANalytical BV Celeste.Reiss@PANalytical.com
Marjan Versluijs (secretaris) Anorganische Chemie, UU m.versluijs@uu.nl
Ton C. Bor Universiteit Twente t.c.bor@utwente.nl

2010


2008


2007


2006


2004


2003


2002


2001


1998


1997