NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Poederdiffractie

Jaarverslag 1998

De Werkgroep Poederdiffractie bestond dit jaar uit: De Werkgroep heeft in het afgelopen jaar weer een Themadag georganiseerd, en wel op 12 december 1997, dit maal rond het thema "Valkuilen in Poederdiffractie". De bijeenkomst -met 58 deelnemers- vond plaats in de "Breesaperhof", op de premissen van de gastheer Hoogovens BV, IJmuiden. Tijdens die bijeenkomst vond ook de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag "Elementaircelbepaling", die ook door de Werkgroep was opgezet en uitgewerkt. Dit goede initiatief lijkt echter niet voor herhaling vatbaar wegens de geringe deelname: er waren slechts drie inzendingen. Het doel achter de prijsvraag was inzicht te verkrijgen in het gebruik van elementaircelbepalingsprogramma's in ons land. Het blijkt dus, dat weinig mensen een prijsvraag een prikkel vinden wat extra werk-met-een-hoger-doel te verrichten. Een andere opzet is dus nodig en daarnaar zoekt de werkgroep nog steeds.

Wel is de Werkgroep inmiddels begonnen om een thema en een locatie te zoeken voor de volgende themadag, die -zoals gebruikelijk- twee jaar na de vorige zal plaatsvinden: december 1999. De gedachten gaan nu uit naar het thema "Standaardisatie" en er is contact gelegd met DSM voor het vinden van een locatie.

Veel tijd heeft de Werkgroep besteed aan "Standardization of Powder Diffraction". Deze activiteit is een voortvloeisel uit de deelname van drie leden van de werkgroep, als Nederlandse afgevaardigden, in de AHG2 (= Ad Hoc Group 2) van de CEN/TC138, de "Technical Committee 138" van CEN, de Europese Commissie voor Normalisatie. CEN/TC138 is de commissie voor niet-destructief onderzoek.
Er worden vier documenten voorbereid, zogenaamde Working Instructions. Van twee daarvan liggen er nu, na twee jaar ongeveer, min of meer bruikbare opzetten op tafel. Afronding van het hele project zal dus nog wel enige tijd vergen.

Het derde belangrijke punt dit jaar was, dat een tweetal leden van de Werkgroep na ongeveer tien jaar lidmaatschap zijn zetel ter beschikking wil stellen, te weten Jouk Jansen en Ed Sonneveld. Rob Helmholdt heeft verklaard in de Werkgroep zitting te willen nemen, naar de andere opvolger wordt nog gezocht.