NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Poederdiffractie

Prijsvraag Elementaircelbepaling

 1. Een kristallograaf is naar het ESRF in Grenoble afgereisd om daar met een poederdiffraktometer een meting uit te voeren aan een heel interessant stofje.
  Onderzoek in zijn eigen laboratorium wees uit dat het stofje een kubische kristalstruktuur heeft, maar hij heeft desondanks reden om aan te nemen dat de struktuur kleine afwijkingen vertoont van de kubische symmetrie. Inderdaad blijkt uit de metingen in Grenoble (met een veel grotere resolutie uitgevoerd dan waartoe hij 'thuis' in staat is ) , dat de lijnen van het diagram in feite bestaan uit nauwelijks opgeloste multipletten van 2 of meer reflekties.
  Onze kristallograaf neemt aan dat de werkelijke symmetrie van het stofje orthorhombisch is. Hij slaagt er ( met enige moeite ) in om een verfijning uit te voeren van de celparameters met behulp van de volgende in Grenoble gemeten diffraktiehoeken (in graden tweetheta) :
  Of haal de set hier op: data opgave
  17.12   17.15   24.32   24.36   29.93   34.74
  34.81   39.02   39.07   42.81
  42.90   42.95   50.05   53.18   53.21   53.26
  53.29   53.39   56.19   56.42
  59.24   62.33   65.03
  
  De gebruikte golflengte is : 1.50 Å.
  Omdat hij uit de meting van thuis had afgeleid dat de celparameters om en nabij de 5 Å moeten zijn gebruikt hij als startwaarden voor deze verfijning :
  a = 5.00 Å   b = 5.03 Å   c = 5.05 Å ,
  alfa = 90.   beta = 90.   gamma = 90.
  
  Van de gebruikte diffraktometer is bekend dat de precisie waarmee de lijnposities kunnen worden bepaald ca. 0.01 graad tweetheta is ( en waarschijnlijk is de precisie zelfs nog beter ). Het is echter niet uitgesloten dat er systematische fouten in de meting zijn geslopen.

  Bent u in staat om deze celparameter-verfijning ook uit te voeren met uw eigen verfijningsprogramma ?

 2. Om dit onderdeel gaat het ons eigenlijk. Er komen nu geen moeilijke dingen meer , geen addertjes onder het gras etc. Het enige wat wij van u vragen, nu u toch al achter de komputer zit, is om twee celparameterverfijningen uit te voeren met het door u meest gebruikte verfijningsprogramma.
  Als veel mensen hieraan meedoen krijgen wij een indruk van de 'performance' van de verschillende programma's. Ook kunnen eventuele fouten aan het licht komen . U hebt er dus ook zelf voordeel van, want de uitkomsten zullen wij uiteraard tzt bekendmaken. Er komen overigens nog een aantal van dit soort vragen in de nabije toekomst. De data files zijn: (Gegeven worden : lijnposities, benaderde celparameters,ruimtegroep,gebruikte golflengte).
  Gevraagd wordt:
  1. verfijnde celparameters (in 5 decimalen)
  2. geschatte standaard deviaties, of andere maat voor de precisie (indien beschikbaar)
  3. figure of merits, bijv. M20 (De Wolff) en F20 (Smith and Snyder) (indien beschikbaar)

U kunt uw oplossingen opsturen aan Ed Sonneveld.