NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Poederdiffractie

Jaarverslag 2001

De Werkgroep PoederDiffractie bestond dit jaar uit: De Werkgroep heeft het afgelopen jaar zo'n acht keer vergaderd en heeft zich met de volgende hoofdthema's bezig gehouden Op 27 maart bestond de werkgroep 12.5 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd op 23 maart te Utrecht de Themadag gehouden met als titel "De toegevoegde waarde van nieuwe optische elementen en detectoren". Deze dag werd door zo'n 50 deelnemers bezocht, die 6 lezingen kregen voorgeschoteld.

De Europese Ad Hoc groep voor de Standaardisatie van de Poederdiffractie is inmiddels een echte werkgroep (WG10) geworden en kwam dit jaar 3 keer in Italië bijeen. De documenten betreffende General Principles en Procedures zijn inmiddels goedgekeurd, van het document Instruments wordt nu het laatste concept gereed gemaakt, van het document Terminology wordt de tweede versie nu becommentarieerd door de deelnemende landen. Daarna wordt het document Reference Materials onder handen genomen. Parallel hieraan wordt er door AdHoc-groepen gewerkt aan standaarden voor röntgen- en neutronendiffractiespanningsmetingen.

Om inzicht te krijgen welke kennis, apparatuur en software er bij de XRD-groepen in België en Nederland aanwezig is, is er onder deze groepen een enquête gehouden. Slechts een tiental groepen heeft op de herhaalde oproep gereageerd.

Aan het plan een brief te schrijven over de zorgelijke toestand met betrekking tot het subkritisch zijn van de poederdiffractie kon helaas nog geen uitvoering worden gegeven.