NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Poederdiffractie

Jaarverslag 2002

De Werkgroep PoederDiffractie bestond dit jaar uit: De Werkgroep heeft het afgelopen jaar zo'n tien keer vergaderd en heeft zich met de volgende hoofdthema's bezig gehouden : De themadag zal dit jaar op 13 december bij Bruker-Nonius in Delft worden gehouden met als titel "Powder Diffraction Software. What lies behind the buttons?"

De Europese Europese Werkgroep (WG10) van Technische Commissie "Non-destructive Testing" [TC138] van het Europese centrum voor normalisatie [CEN] voor de Standaardisatie van de Poederdiffractiemethoden kwam dit jaar ? keer in Italië bijeen in Pisa en 1 keer tijdens EPDIC-8 in Upsala in Zweden. De documenten betreffende "General Principles" en "Procedures" zijn inmiddels goedgekeurd, van het document "Instruments" wordt nu het laatste concept gereed gemaakt, en van het document "Terminology" wordt de tweede versie nu becommentarieerd door de deelnemende landen. Daarna wordt het document "Reference Materials" onder handen genomen. Van het document "Test method for residual stress analysis by X-ray diffraction" wordt de eerste versie herzien. Parallel hieraan wordt er door een AdHoc-gGroepen [AHG7] gewerkt aan een standaard voor röntgen- en neutronendiffractie-spannings-metingen. Dit document zal naar verwachting behalve een Europese ook een wereldwijde ISO-standaard worden.

Van de te schrijven brief over de zorgelijke toestand met betrekking tot het subkritisch zijn van de (poeder)diffractie kan gezegd worden dat deze zich nagenoeg in een eindstadium bevindt.

Met betrekking tot het Marsproject is inmiddels een projectteam opgericht, het Mars Development Diffractometer Project Team (MDPT), waarin naast de leden van de werkgroep verder zitting hebben Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund en Ir. Inge L. ten Kate van de Leidse Sterrenwacht en drs. Arno A. Wielders van TNO/TPD in Delft. Na diverse informele contacten kwam dit team voor het eerst in September bij elkaar. In October vond er oriënterend overleg plaats met een medeweronderzoeker van het NASA/AMES Research Center uit Californië. Daarnaast zijn er contacten aan het ontstaan met onderzoekers uit Leicester in Engeland, Orléans in Frankrijk, Pescara in Italië en Barcelona in Spanje. Ook wordt er nu een projectvoorstel bij ESA's "Call for ideas for Pasteur Instrument Payload for the ExoMars Rover Mission" ingediend, gebaseerd op het ontwerpidee voor een gecombineerd transmissie/reflectie-diffractometer, dat in augustus op een SPIE conferentie op Hawaii namens het MDPT gepresenteerd werd door Arno Wielders. Er wordt nu gemikt op een lancering van het transmissie-instrument in 2007 of 2009, en een lancering in 2013 van het volledige tweetrapsinstrument.