NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Poederdiffractie

Poederdag 13 december 2002 te Delft

“Powder Diffraction Software. What lies behind the buttons?”


Programma

1000-1030 Ontvangst en koffie
1030-1035 Inleiding door de dagvoorzitter, Prof. Dr. Ir. Fokke Tuinstra
1035-1045 Welkomstwoord door Ir. Lieuwe Boskma
1045-1120 Dr. G.A. Wiegers
Van Bhuiya Stanley tot Fullprof en meer.
1120-1200 Dr. L.M.D. Cranswick
What can freely available powder diffraction software via the internet do for you?
1200-1300 Lopend buffet en posters
1300-1340 Ing. Leo Woning
The Fundamental Parameter Approach; what lies behind the buttons?
1340-1420 Dr. René Peschar
Crystal structure determination of 'larger' molecules from powder diffraction data.
1430-1530 Thee + rondleiding
1540-1620 Ir. F.A.J. Peerdeman
The Data behind the buttons
1620-1625 Sluiting door de dagvoorzitter
1630- ? borrel

Deelnemersformulier

"Powder Diffraction Software. What lies behind the buttons?"

Naam        :..................................................................

Instituut / Bedrijf :..................................................................

Adres        :..................................................................

Zal deelnemen aan de themadag van de Werkgroep poederdiffractie van de NVK op 
Vrijdag 13 december 2002

Opsturen vóór 1 december aan:
L. Woning
Zwanebloembocht 168
1991 GB Velserbroek

Opgave per e-mail kan ook: Leo.Woning@Bruker-Nonius.com

Informatie


Voorwoord

De inspanning van wetenschappers heeft de Röntgendiffractie geen windeieren opgeleverd. In het begin van de vorige eeuw was Röntgendiffractie echt handwerk. Met een voor ons begrip primitief, decoratief ogend, geheel handbediend apparaat werd gemeten en vervolgens werd alles met de hand uitgewerkt en geïnterpreteerd. Je moest dan wel van de hoed en rand weten om wat te bereiken. Nu werken we met computergestuurde apparatuur waarin technische hoogstandjes verwerkt zijn waar een eeuw geleden nog niet eens van werd gedroomd. Röntgendiffractie is uitgegroeid tot een volwassen, breed inzetbare vaste stof karakteriseringstechniek. De kennis van een eeuw wetenschap, gewapend met even zo lange ervaring, is o.a. beschikbaar gekomen in de vorm van geavanceerde software. Het meten en verwerken van diffractie gegevens is sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd. Het gemak dient de mens: stop je diffractiegegevens in een programma, druk op de knop .... en het resultaat rolt over je beeldscherm. Maar hoe betrouwbaar is die zwarte doos nu? Wat voor functionaliteit zit er achter die drukknop? Hoe belangrijk is de kennis van de gebruiker om een betekenisvol resultaat te krijgen? Tegen de achtergrond van dit soort vragen zal er op deze themadag gepraat worden over de functionaliteit van software voor poederdiffractie.

The efforts of scientists have brought prosperity to X-ray diffraction. In the early 20th century X-ray diffraction was real labour. It employed primitive, though decorative pieces of equipment that were completely operated manually and the resulting photographs were evaluated using a pencil, a sheet of paper and a slide rule. If one did not know all ins and outs, it was impossible to accomplish something. Nowadays the computer controlled diffractometer contains accessories and gadgets that one could not even dream of a century ago. X-ray diffraction has matured into a widely applicable technique to characterize the solid state. Knowledge gathered during the past century, reinforced by an equal amount of experience is available in today's software. The collection and evaluation of diffraction data is strongly simplified and automated. It is a child's work to enter your diffraction data into a computer program, push a button .... and the results fill your screen. But how reliable is that "black box" of yours? What functionality resides behind the buttons? What is the importance of the knowledge of the user to obtain a meaningful result? This is the type of question about powder diffraction software that will be addressed during this meeting.