NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, Werkgroep Poederdiffractie

Jaarverslag 2003

De Werkgroep PoederDiffractie bestond dit jaar uit : De Werkgroep heeft het afgelopen jaar zo'n vijf keer vergaderd en heeft zich met de volgende hoofdthema's bezig gehouden : de Standaardisatie van de Poederdiffractie in Europees verband, de toekomst van de poederdiffractie in Nederland en via haar vertegenwoordigers in het Mars Diffractometer Project Team (MDPT) met de mogelijkheid tot deelname aan een toekomstige Marsmissie met als doel in-situ röntgenografisch onderzoek aan bodemmonsters, o.a. om te zoeken naar tekenen van (vroeger) leven.

De Europese Werkgroep WG10 voor de Standaardisatie van Poederdiffractiemethoden kwam dit jaar bijeen in Londen, Brescia, Pisa, Korfoe, Parijs en Grenoble. De volgende 2 standaarden zijn nu officieel en dus verkrijgbaar:

De voortgang van de stukken over instrumenten (1 bijeenkomst), terminologie, neutronenspanningsmetingen (3 bijeen- komsten) en röntgenspanningsmetingen (2 bijeenkomsten) is voorspoedig.

Een brief over de zorgelijke toestand met betrekking tot het subkritisch zijn van de (poeder)diffractie, waarvoor de WPD een opzet heeft gemaakt, is inmiddels door het bestuur van de NVK aan verschillende instanties verstuurd.

Het MDPT, waarin namens de WPD Rob Delhez en Sjerry van der Gaast zitting hebben, komt als regel maandelijks bijeen. Zij houden de WPD van haar bijeenkomsten op de hoogte. Deze opsplitsing in twee commissies heeft geleid tot een lagere vergader- frequentie voor de WPD. Er is inmiddels een projectvoorstel bij de ESA ingediend, dat samenwerking met een Engelse en een Franse groep behelst, terwijl er contact gelegd is met een Italiaanse groep, die ook een XRD-projectvoorstel heeft ingediend.