NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Werkgroep Poederdiffractie

Normen voor Röntgen- en poederdiffractie

De werkgroep poederdiffractie heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met de standaardisatie van de poederdiffractie in Europees verband. Deze inspanningen hebben o.a. geresulteerd in recent gepubliceerde normen op het gebied van de Röntgen- en neutronen-poederdiffractie. De volgende in Nederland geldende normen op het gebied van Röntgen- en neutronen-poederdiffractie zijn te koop bij het NEN, o.a. via het internet (www.nen.nl). Ze zijn allemaal in het Engels.

Niet-destructief onderzoek - Röntgendiffractie van polykristallijn en amorf materiaal -

Deze drie delen vormen de basis van alle overige - ook de nog volgende - documenten.
Deel 1 is zeer kort en kan niet gezien worden als een uitleg van poederdiffractie, maar is nodig voor de definitie van een aantal begrippen e.d. en om de serie niet in het "luchtledige" te laten beginnen.
Deel 2 noemt ("definieert") de meest gangbare procedures, maar legt ze niet uit.
Deel 3 gaat vooral over parafocusserende diffractometers, met name die met Bragg-Brentano geometrie en geeft een aantal practische, vaak breder toepasbare aanwijzingen ("voorschriften") voor het gebruik. Verder zullen op min of meer afzienbare termijn nog drie normen verschijnen. De prijzen zijn nog niet bekend. Ze zullen als Engelse titels hebben: